Zrealizowane projekty

SIDE-CLUSTER - skuteczne łączenie nauki z przedsiębiorczością

Z radością informujemy, że oferta SIDE- CLUSTER złożona w odpowiedzi na konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2012, ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uzyskała najwyższą ocenę i została rekomendowana do dofinansowania.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2212/IV/12 z dnia 8 maja 2012r. SIDE- CLUSTER otrzymał dofinansowanie w kwocie 116 837,50 zł na realizację zadania publicznego pt. „SIDE- CLUSTER- skuteczne łączenie nauki z przedsiębiorczością”.

Realizacja tego projektu będzie miała znaczący wpływ na rozwój klastra, przyczyni się do umocnienia jego struktury i osiągnięcia dojrzałości do podjęcia działań inwestycyjnych związanych z budową fabryki innowacyjnych ekologicznych prefabrykowanych domów drewnianych z zastosowaniem technologii fińskiej na Dolnym Śląsku.

Więcej informacji o projekcie pt. „SIDE- CLUSTER – skuteczne łączenie nauki z przedsiębiorczością”
w załączeniu:

SIDE- CLUSTER - skuteczne łączenie nauki z przedsiębiorczością (1.8 MB)


Projekt finansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego
SIDE-CLUSTER liderem ekoprzedsiębiorczości

Z radością informujemy, że oferta SIDE- CLUSTER złożona w odpowiedzi na konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2011, ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uzyskała ocenę pozytywną i została rekomendowana do dofinansowania.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 619/IV/11 z dnia 9 maja 2011r. SIDE- CLUSTER otrzymał dofinansowanie w kwocie 88 624,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „SIDE- CLUSTER liderem ekoprzedsiębiorczości”.

Informacje o projekcie pt. „SIDE- CLUSTER liderem ekoprzedsiębiorczości” w załączeniu:

SIDE- CLUSTER liderem ekoprzedsiębiorczości


Projekt finansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

©2013 SIDE-CLUSTER
188026