Reklama SIDE-CLUSTER w "Muratorze" nr 09/2013

Materiał promocyjny SIDE-CLUSTER opublikowany we wrześniowym wydaniu czasopisma branży budowlanej "Murator". Publikacja finansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania „Rozwój i umocnienie klastra SIDE-CLUSTER poprzez internacjonalizację, łączenie przedsiębiorczości z nauką, ekoinnowacje.”

©2013 SIDE-CLUSTER
188025