Oferta szkoleniowa

Specjalizujemy się w projektowaniu i organizacji szkoleń otwartych realizowanych w formie kursów, treningów, warsztatów oraz szkoleń zamkniętych, każdorazowo dostosowywanych do aktualnych potrzeb klienta. Dostarczamy kompleksowych usług szkoleniowych dla przedstawicieli przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Szkolimy z wykorzystaniem autorskich programów szkoleniowych, opracowanych na bazie doświadczeń własnych i naszych partnerów oraz z uwzględnieniem najlepszych praktyk niemieckich i skandynawskich.

Zakres oferowanych przez nas szkoleń obejmuje następujące bloki tematyczne:


KOMUNIKACJA


 • Efektywna komunikacja w zespołach projektowych
 • Skuteczna komunikacja z klientem – jak rozpoznać i pobudzać potrzeby konsumentów?
 • Budowanie trwałych relacji z klientami B2B
 • Komunikacja międzykulturowa - efektywna komunikacja w zespołach międzynarodowych
 • Komunikacja międzykulturowa – realizacja zleceń dla klientów międzynarodowych

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


 • Diagnoza potencjału organizacyjnego i ocena potencjału rozwojowego pracowników
 • Zarządzanie rekrutacją – jak ustalić profil idealnego kandydata i pozyskać najlepszych pracowników?
 • Badanie satysfakcji pracy i zarządzanie motywacją pracowników
 • Ocena pracownicza – jak wykorzystać ją do realizacji celów strategicznych organizacji?
 • Naturalne przywództwo – jak zostać prawdziwym liderem?
 • Tworzenie i zarządzanie zespołami projektowymi
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji
 • Wdrażanie kultury organizacyjnej - jak skutecznie określać i promować dobre nawyki pracowników?
 • Style zarządzania – jak zidentyfikować własny i wybrać najlepszy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej i średniej firmie

SPRZEDAŻ I MARKETING


 • Techniki wpływu społecznego i ich zastosowanie w sprzedaży
 • Skuteczne negocjacje biznesowe
 • Budowanie trwałych relacji z klientami
 • Sprzedaż przez telefon – aktywny telemarketing
 • Budowanie i umacnianie marki w małej i średniej firmie

ROZWÓJ OSOBISTY


 • Warsztaty kreatywności
 • Komunikacja niewerbalna w biznesie
 • Warsztaty autoprezentacji
 • Warsztaty kompetencji komunikacyjnych
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Trening asertywności
 • Automotywacja

©2013 SIDE-CLUSTER
188026