Aktualne Projekty

Informujemy, że SIDE CLUSTER realizuje projekt pt. " Wzmacnianie wewnętrznej struktury klastra SIDE- CLUSTER, internacjonalizacja klastra oraz szerzenie idei klasteringu na Dolnym Śląsku”

Celem projektu jest internacjonalizacja SIDE- CLUSTER, zacieśnienie więzi pomiędzy członkami SIDE CLUSTER, wzrost kooperacji gospodarczej wewnątrz klastra, umocnienia dotychczasowej współpracy z partnerami zagranicznymi. Projekt zakłada też dalszą, pogłębioną współpracę z jednostkami naukowo – badawczymi. W ramach projektu opracowane zostaną dokumenty strategiczne klastra oraz mapa potencjału.

Projekt finansowany jest z budżetu województwa dolnośląskiego.

©2013 SIDE-CLUSTER
188026