Przystąp do klastra!

SIDE- CLUSTER ma formułę otwartą. Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze.


Jeśli jesteś zainteresowany/-na przystąpieniem do SIDE-CLUSTER pobierz i wypełnij DEKLARACJĘ i ANKIETĘ. Wypełnione dokumenty wraz z kopią potwierdzenia Wpisu Twojej Firmy/Instytucji do odpowiedniego rejestru prześlij mailowo na adres info@side-cluster.pl lub dostarcz do SIDE- CLUSTER (siedziba i adres korespondencyjny: 50-073 Wrocław, ul. Św. Antoniego 23 lub biuro: 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 p.2).

Mailowo potwierdzimy otrzymanie Twoich dokumentów.
W terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów, otrzymasz informację o decyzji Zarządu SIDE- CLUSTER. W przypadku akceptacji akcesu skontaktujemy się z Tobą celem omówienia dalszych działań.

Jeśli masz pytanie skontaktuj się z nami: info@side-cluster.pl

©2013 SIDE-CLUSTER
188028