Aktualne projekty

Zapoznanie przedsiębiorców i specjalistów budownictwa z najlepszymi praktykami niemieckimi w zakresie efektywności energetycznej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 01.09.2012r. SIDE- CLUSTER rozpoczął realizację kolejnego projektu. Jest to projekt pt. „Zapoznanie przedsiębiorców i specjalistów budownictwa z najlepszymi praktykami niemieckimi w zakresie efektywności energetycznej”, realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci – VETPRO, będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji członków oraz partnerów SIDE- CLUSTER przez zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w zagranicznym miejscu pracy i umiejętność ich praktycznego wykorzystania w rozwoju osobistym i zawodowym.

TUTAJ mogą Państwo zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do projektu.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego! Ilość miejsc ograniczona!

Regulamin rekrutacji (Leonardo Da Vinci) (493.19 kB)

Formularz rekrutacyjny (Leonardo Da Vinci) (623.5 kB)

Załącznik nr III.3 - Wzór umowy (Leonardo Da Vinci) (617 kB)

Załącznik nr III.4 - Program pracy VETPRO (Leonardo Da Vinci) (312.51 kB)Projekt finansowany ze środków Komisji EuropejskiejRozwój i umocnienie klastra SIDE-CLUSTER poprzez internacjonalizację, łączenie przedsiębiorczości z nauką, ekoinnowacje

Miło nam poinformować, że oferta złożona przez SIDE-CLUSTER do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu wspomagającego rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczosci w 2013r., ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uzyskała opinię pozytywną i została zakwalifikowana do realizacji.
SIDE-CLUSTER uzyskał dostację w kwocie 113 422,22zł na realizację projektu pt. "Rozwój i umocnienie klastra SIDE- CLUSTER poprzez internacjonalizację, łączenie przedsiebiorczosci z nauką, ekoinnowacje".
Projekt realizowany będzie w okresie 10.06 - 16.12.2013r.

Realizacja projektu będzie miała znaczący wpływ na rozwój klastra, przyczyni się do umocnienia jego struktury, wypracowanych dotychczas rezultatów, wzrostu rangi marki SIDE- CLUSTER, osiągnięcia dojrzałości do prowadzenia działań inwestycyjnych związanych z produkcją innowacyjnych ekologicznych prefabrykowanych domów drewnianych z zastosowaniem technologii fińskiej na Dolnym Śląsku, a także zagranicznej współpracy gospodarczej.

Więcej informacji na temat projektu w prezentacji: Rozwój i umocnienie klastra Side-cluster (464.52 kB)


Projekt finansowany z budżetu Województwa DolnośląskiegoSkandynawskie innowacje w budownictwie - podniesienie kwalifikacji członków SIDE-CLUSTER


Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej

©2013 SIDE-CLUSTER
188029